Med våra P2-kameror är det möjligt att uppnå ett mycket effektivt arbetsflöde, till och med på plats under ett event, då vi kan redigera direkt efter inspelning. Detta gör att från inspelningsplatsen har vi möjlighet att skicka en färdig film till din ftp.
Exempel på detta hittar du under "Videoexempel". Redigering av ett event (paketering) sker oftast dagen efter rivning.