Två st redhed ljuskit med stativ filter mm
två blondie 2kw
två st Mjukljus
Elkablar i massor.